Valon Kosketus -hoidot

 

Valon Kosketus- hoito perustuu ihmisen avoimeen kohtaamiseen, hänen elämänsä ja itseytensä kunnioittamiseen, lämpimään myötäelämiseen ja rinnalla kulkemiseen. Hoitamisen keskeisiä arvoja ovat kaiken hyväksyvä läsnäolo, tuomitsemattomuus ja elämän pyhyys. Hyväksynnän ja arvostuksen ilmapiirissä hoidettava nähdään omana itsenään. Kun hän uskaltaa rentoutua, myös kipeät tunteet saavat tulla esiin. 

Valon Kosketus- hoito perustuu näkemykseen valosta, jota hoitaja välittää hoidettavaan. Valo on korkeaenergistä, minkä vaikutuksesta vanha ja raskas energia alkavat purkautua kehosta pois. Hoidettava usein tuntee vapautumista, rauhaa ja onnellisuutta. Kevyen kosketuksen ja valon avulla hoidettavaa autetaan tunnistamaan ja tiedostamaan kehossaan olevia tuntemuksia ja vapautumaan jännityksistä, stressistä ja kivuista. Valon läsnäolon ansiosta ihmisellä on mahdollisuus tuntea hyvää oloa ja sisäistä turvaa, jolloin myös tunneperäiset tukokset voivat vapautua kehosta.

Hoidettavat ovat kokeneet muun muassa unen laadun parantuneen ja jännitysten, kipujen ja pelkojen hellittäneen. Osalla mieliala ja asenteet ovat muuttuneet aiempaa positiivisemmiksi, mikä on heijastunut myös ihmissuhteisiin.

Valon Kosketus- hoito sopii myös lapsille. Usein lapset myös tulevat mielellään hoitoon. Valo rauhoittaa lapsia ja vahvistaa heidän eetterikehoa. Kun vastustuskyky parantuu, tulehduskierteet vähentyvät. Lapset ovat kertoneet hoitojen seurauksena myös painajaisunien vähentyneen ja pelkojen hellittäneen.